Privacy Statement

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Het Struunhuus is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij met uw gegevens doen
Bij de aanvraag van informatie en/of het bestellen van producten vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het uitvoeren van uw opdracht tot levering van producten. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten, kunt u ons dat laten weten via de formulieren op de website. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Vragen?
Voor vragen over de wijze waarop Het Struunhuus omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Het Struunhuus:

Het Struunhuus
A.H.G. Fokkerstraat 24
9403 AP  Assen
T (0592) 354 230
E info@hetstruunhuus.nl

Wijzigingen
Het Struunhuus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zal Het Struunhuus waarnodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak (versie 1.0 19 november 2001).